ทำความรู้จัก Over Trade คืออะไร?

662

over-trade-คือ

ทำความรู้จัก Over Trade คืออะไร?

Over Trade ในความหมายโดยทั่วไปคือการซื้อและขายหน่วยลงทุน โดยโบรกเกอร์หรือนักลงทุนรายย่อยในปริมาณมากหรือจำนวนครั้งมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การนิยาม Over Trade กับนักลงทุนทั้งสองกลุ่มยังมีความแตกต่างกันพอสมควร สำหรับนักลงทุนรายย่อย หรือ บุคคลธรรมดา มักจะมีการให้คำแนะนำถึงความเสี่ยงที่รับได้หรือปริมาณมากที่สุดในการเทรดที่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะเมื่อทำการซื้อขายจนถึงปริมาณที่มากระดับหนึ่ง ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีกฏเกณฑ์มาจำกัดการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อย ในมุมของโบรกเกอร์ การOver Trade อาจหมายถึงการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนนักลงทุนรายย่อยในปริมาณมากเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขาย ซึ่งในกฏระเบียบที่ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เพื่อคอยสอดส่องดูแลโบรกเกอร์ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนมากเกินความจำเป็น และไม่ตรงกับเป้าหมายและแผนที่นักลงทุนรายย่อยวางไว้

Over Trade อาจเกิดจากสาเหตุเบื้องหลังมากมาย แต่ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตามOver Trade นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการลงทุนที่ต่ำ เนื่องจากเงินลงทุนของนักลงทุนจะสูญเสียไปกับค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ ซึ่งเหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อโบรกเกอร์กำหนดให้ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จะได้รับคอมมิชชั่นจากปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนถึงจำนวนหนึ่ง ในขณะที่นักลงทุนรายย่อย จะทำให้เกิด Over Trade เมื่อเกิดการขาดทุนอย่างหนัก หรือขาดทุนสะสมมาเป็นระยะเวลานานจต้องการที่จะเอาชนะตลาด หรือซื้อขายให้มีกำไรมาหักลบกลบการขาดทุน พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นจากนี้คือการเทรดที่วอลุ่มปริมาณมาก หรือซื้อขายบ่อยครั้ง พฤติกรรมนี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมาก แต่เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่กำกับดูแลไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากการ Over Trade นั้นเป็นความประสงค์ของนักลงทุนเอง

หน่วยงานที่กำกับดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ให้นิยามของOver Trade ว่าคือการซื้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนรายย่อยโดยผ่านการบริหารจัดการของโบรกเกอร์ในปริมาณมากเกินความจำเป็นเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่น ซึ่งในกรณีนี้จะมีความผิดฐานละเมิดข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจในฐานะโบรกเกอร์ สามารถนักลงทุนที่สงสัยว่าโบรกเกอร์ที่ดูแลอยู่มีการทำผิดข้อบังคับโดยOver Trade ก็สามารถแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลได้

ในขณะที่การOver Trade โดยตัวเทรดเดอร์เองอาจจะเกิดจากหลายเหตุผล ต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบต่างๆ ของการ Over Trade ที่นักลงทุนควรจะทำความเข้าใจเพื่อการปรับปรุงให้ประสิทธิภาพในการลงทุนดีขึ้น

รูปแบบของการ Over Trade

  • การOver Trade จากการตัดสินใจของนักลงทุนเอง คือการที่นักลงทุนไม่กำหนดปริมาณในการเทรดที่แน่นอนและไม่กำหนดกฏเกณฑ์ในการใช้ Leverageในบางครั้งการทำเช่นนี้อาจมีข้อดี แต่บ่อยครั้งมักจะส่งผลเสียมากกว่า และตามมาด้วยการทำให้การลงทุนขาดประสิทธิภาพ
  • การOver Trade ทางเทคนิคจะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนตัดสินใจเทรดโดยพึ่งพาการดูอินดิเคเตอร์เพียงอย่างเดียวแล้วทำการซื้อขายเลยทันที การ Over Trade แบบนี้เกิดจากการที่เทรดเดอร์มีเป้าหมายในการซื้อหรือขายอยู่ในใจแล้ว เพียงแต่ต้องการอินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันการตัดสินใจของตัวเองและช่วยทำให้เกิดความสบายใจ แต่การซื้อขายแบบซ้ำๆ จะเกิดเป็นพฤติกรรมและระบบในการเทรดที่นำมาซึ่งการขาดทุนต่อเนื่องสะสมไปเรื่อยๆ
  • การOver Trade แบบหว่านแหจะเกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนทุกตัวที่คิดว่าดี โดยจะซื้อหน่วยลงทุนทุกตัวแบบไร้จุดหมายและเป็นจำนวนน้อยๆ เพราะไม่แน่ใจและไม่กล้าที่จะลงทุน (หรือต้องการเก็บไว้ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ที่คิดว่าดี) การวิเคราะห์ว่าเทรดเดอร์ทำการซื้อขายแบบหว่านแหหรือไม่ทำได้โดยการวิเคราะห์ดูประวัติในการซื้อขายหน่วยลงทุน แล้วนักลงทุนต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเพราะเหตุใดจึงซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ นักลงทุนที่เทรดแบบหว่านแหจะไม่สามารถให้เหตุผลได้ชัดเจน

สำหรับวิธีการในการป้องกันการOver Trade มีดังต่อไปนี้

  • นักลงทุนต้องมีสติ รู้ตัวว่ากำลังOver Trade อยู่ โดยการซื้อขายที่บ่อยครั้งเกินไปก็เป็นดัชนีชี้วัดว่านักลงทุนผู้นั้นกำลัง Over Trade ดังนั้นการตรวจสอบดูจำนวนครั้งในการเทรดต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์จะช่วยทำให้นักลงทุนทราบว่าตัวเองกำลังOver Trade อยู่หรือไม่
  • ในบางครั้งเทรดเดอร์อาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความต้องการที่อยากจะซื้อขายได้ การหยุดแล้วออกไปทำกิจกรรมอื่นหรือทำการวิเคราะห์หรือพัฒนากลยุทธ์หรือระบบการเทรดจะช่วยให้การOver Trade ลดลงได้
  • กำหนดกฏเกณฑ์ในการเทรด การกำหนดกฏเกณฑ์จะช่วยป้องกันการOver Trade ซึ่งอาจะเกิดจากการไม่ทำการซื้อขายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ กฏที่ตั้งขึ้นอาจจะอิงอยู่กับเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เช่น การเทรดจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด MA50 หรือ MA200 และหน่วยลงทุนมีผลตอบแทนมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
  • การทำตามแผนป้องกันความเสี่ยง นักลงทุนที่มีการจัดการความเสี่ยงตามที่ได้วางแผนไว้ มีแนวโน้มที่จะเทรดอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักลงทุนโดยทั่วไป และป้องกันการOver Trade ที่เกิดจากซื้อขายตามคนส่วนใหญ่ในตลาด (ซึ่งส่วนมากจะขาดทุน)