เรียนรู้ ก่อนเลือกเว็บเทรด cryptocurrency เพื่อใช้ลงทุน

456

เว็บเทรด cryptocurrency

เรียนรู้ ก่อนเลือกเว็บเทรด cryptocurrencyเพื่อใช้ลงทุน

ในปัจจุบันหนทางให้การสร้างรายได้ได้เปิดกว้างกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ยิ่งเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารถูกพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หนทางในการสร้างรายได้ก็ยิ่งเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน เพราะเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีข้อผูกมัก นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลย โดยมี เว็บเทรดcryptocurrencyที่พร้อมให้บริการอยู่มากมาย ก็ยิ่งทำให้การลงทุนเพิ่มพูนรายได้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีการเลือกลงทุนใน เว็บเทรดcryptocurrencyนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรที่ดี จึงมีรายละเอียดที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับcryptocurrency และเว็บที่รับเทรดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. Cryptocurrencyคืออะไร

  Cryptocurrencyคือสกุลเงินดิจิตอลที่แม้จะไม่สามารถสัมผัสได้ แต่ก็มีมูลค่าและสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายได้เหมือนสกุลเงินที่ใช้งานกันทั่วไป นักลงทุนจึงสามารถซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลเพื่อสร้างผลกำไรได้เหมือน ๆ กับเงินสกุลอื่น ๆ แต่เมื่อกล่าวถึงสกุลเงินดิจิตอลหลายคนอาจเข้าใจว่ามีเพียงบิทคอยน์เท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะในความเป็นจริงแล้วมี Cryptocurrencyเกิดขึ้นมามากมาย เฉพาะที่กลต.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การรับรองให้สามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยก็มากถึง7ชนิดแล้ว ดังนั้น เว็บเทรดcryptocurrency ที่ดี จึงควรมีตัวเลือกให้นักลงทุนเลือกได้อย่างเหมาะสม

 2. Blockchain คืออะไร

  เพื่อไม่ให้ Cryptocurrency เกิดภาวะที่ทำให้มูลค่าลดลง ทั้งที่มีสาเหตุมาจากอัตราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจ หรืออัตราแลกเปลี่ยนทองคำ ทำให้การควบคุม Cryptocurrencyนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงานควบคุมใด ๆ เลย แต่ในระบบ Blockchain ในการควบคุมแทน เปรียบได้ว่า Blockchain คือระบบเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมที่มีความเป็นสาธารณะ ไม่ถูกควบคุมโดยใครหรือหน่วยงานใดได้ การซื้อขาย Cryptocurrencyจะดำเนินการผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Node ซึ่งจะเริ่มใช้งานทันทีเมื่อเลือกลงทุนผ่านเว็บเทรดcryptocurrencyได้แล้ว

 3. ความเข้าใจในที่มาและรูปแบบของCryptocurrency แต่ละประเภท

  เนื่องจาก Cryptocurrencyนั้นมีมากมายหลายสกุลเงิน จึงทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินมีความแตกต่างกัน อย่างบิทคอยน์สกุลเงินดิจิตอลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดนั้นถือเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงที่สุด เพราะถูกควบคุมปริมาณเอาไว้ เมื่อปริมาณมีจำกัดแต่ความต้องการมีมากราคาจึงสูงมากขึ้น หรือสกุลเงิน Ethereumที่มักถูกใช้ในการระดมทุน ICOหรือ Initial Coin Offeringที่นักลงทุนจะต้องลงเงินเพื่อแลกกับสกุลเงิน Ethereumคล้าย ๆ กับการซื้อขายหุ้นนั่นเอง

เมื่อทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับCryptocurrencyดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นักลงทุนก็ควรพิจารณาเลือก เว็บเทรดcryptocurrencyที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นการลงทุนต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญในการพิจารณาเลือกเว็บเทรดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เว็บเทรดที่มีหน่าวยงานภาครัฐให้การรับรอง

  เนื่องจากในปัจจุบันเกิดเว็บเทรดสกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้เข้ามาควบคุมดูแลเว็บเทรดเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการของนักลงทุนเอง ถือเป็นความน่าเชื่อถือเบื้องต้นที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาให้ดีเป็นอันดับแรก ซึ่งหากต้องการทราบว่า เว็บเทรดcryptocurrency ใดได้รับการรับรองก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของกลต. หรือ sec.or.th/TH/Pages/Shortcut/DigitalAsset.aspx

 2. ความพร้อมในการให้บริการ

  เนื่องจากการลงทุนใน Cryptocurrencyนั้นสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้น เว็บเทรดcryptocurrencyที่ดีจึงควรมีพนักงานคอยให้บริการแก่นักลงทุนได้แบบตลอด 24 ชั่วโมงด้วย และควรเป็นช่องทางที่สามารถตอบโต้สื่อสารได้ทันที เพื่อให้สามารถบริการตอบข้อซักถามนักลงทุนได้อย่างทันท่วงที

 3. การแสดงผลมูลค่าCryptocurrencyตลอดเวลา

  เนื่องจากมูลค่าของ Cryptocurrencyมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น เว็บเทรดcryptocurrencyที่ดีจะต้องมีการแสดงมูลค่าสกุลเงินแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง และทันท่วงที เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายตามช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. อัตราค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล

  การซื้อขายผ่าน เว็บเทรดcryptocurrencyมักจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการให้บริการของเว็บเทรดเอง ดังนั้นเว็บเทรดที่ดีควรมีการแสดงค่าธรรมเนียมในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมในการฝากเงิน Crypto ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินเป็นสกุลเงินไทย หรือเงินตราสกุลเงินอื่น ๆ เหตุที่เว็บเทรดควรแสดงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหล่านี้ให้ชัดเจนก็เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมครนับเป็นต้นทุนหนึ่งในการซื้อขาย Cryptocurrencyนั่นเอง

 5. ระบบการถอนและโอนเงินมีความรวดเร็ว

  เนื่องจากราคาของ Cryptocurrencyสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เว็บเทรดcryptocurrencyที่ดีจึงควรเพิ่มความสะดวกในการโอนและถอนเงินได้อย่างรวดเร็ว เพราะหากต้องใช้เวลานาน ราคาของ Cryptocurrencyก็อาจเกิดการพลิกตัวทำให้ยากต่อการทำกำไรได้สำเร็จ

เมื่อพิจารณาตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เชื่อว่านักลงทุนคงสามารถพิจารณาเลือก เว็บเทรดcryptocurrencyที่ดี มีคุณภาพและน่าเชื่อถือได้ พร้อมกันนี้ขอแนะนำว่าในกรณีที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงทุนในCryptocurrencyมาก่อน ควรเริ่มการลงทุนแต่น้อยก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ศึกษาปรับปรุงรูปแบบการลงทุนไปเรื่อย ๆ อย่างรีบร้อนใช้แต่วิธีการฟังจากนักลงทุนคนอื่น ๆ เพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วก็อย่าได้ท้อใจไป แต่ควรนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการลงทุนครั้งต่อไปแทน