ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คืออะไร มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน?

548

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คืออะไร มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน?

เริ่มต้นอย่างมันใจเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อการลงทุนมีความเสี่ยง แน่นอนว่านี่เป็นกระแสที่ทุกคนกำลังพูดถึง หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้เพราะในยุค 4 จีและ 5 จีที่กำลังมาถึง เป็นช่วงยุคทองของสกุลเงินดิจิทัลกันเลยทีเดียว

สินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset) คืออะไร?

สินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นสื่อกกลางอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย สกุลเงินดิจิทัล(Cryptocurrency) และ โทเคนดิจิทัล(Digital Tokens) ที่ ก.ล.ต. ได้ให้คำนิยามไว้ แต่สินทรัพย์ดิจิทัลมีข้อแตกต่างคือ จับต้องไม่ได้ แน่นอนว่าปัจจุบัน การลงทุนด้านนี้มีการกำกับและดูแลเป็นอย่างดีเพราะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลออกประกาศและกำหนดกฏเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการลงทุนที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เพราะทุกคนต้องการสภาพคล่องทางการเงิน ชีวิตเสือนอนกินและการให้เงินทำงานแทนในระยะยาวเพื่อลดภาระต่างๆ  ไปจนถึงวัยเกษียร ทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวินาทที ในยุคเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จึงได้รับความนิยมมากขึ้น การศึกษาข้อมูลให้รอบด้านจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องมีระเบียบวินัยในการเรียนรู้สม่ำเสมอ วิธีคิดและวิธีการตัดสินใจ อย่างชาญฉลาดจึงช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จใจการซื้อขายสกุลเงินต่างๆ แม้ทุกวันนี้จะมีซอฟแวร์และนายหน้าเป็นจำนวนมาก

สินทรัพย์ดิจิตอลมีอะไรบ้าง

1.คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

สินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียกกันว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ได้แก่ บิตคอยน์ และอีเธอร์เลียม ที่มีระบบการซื้อขายและสามารถนำมาซื้อสินค้าแทนเงินสดได้ แต่ยังไม่ใช่เงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฏหมายเพราะยังไม่มีธนาคารกลางใดๆ ในโลกออกมารองรับในส่วนนี้

  1. โทเคนดิจิทัล (Digital Tokens)

เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิของบุคคลในการลงทุน เช่น เช่นCoin, JFIN,และTuk Tuk Pass-A ใช้สำหรับเสนอขายเพื่อการระดมทุน หรือICOโดยได้ตกลงกับผู้ออกโทเคนฯ เกี่ยวกับสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นๆ เป็นบริการที่เฉพาะเจาะจงโดยกำหนดสิทธิให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมได้ โดยใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน เป็นสัญญาอัจฉริยะ smart Contract ตามที่ได้ตกลงกับผู้ออกโทเคน

ซึ่งการเสนอขายโทเคนฯ ผ่าน กระบวนการInitial Coin Offering (ICO) เป็นการระดมทุนแบบ ICO การระดมทุนแบบนี้จะได้เทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาทำการขาย กำหนดสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเคนฯ เป็นส่วนต่างราคา จากการนำโทเคนฯ ไปขายต่อหรือผลประโยชน์ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ออกเหรียญ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท)และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.)จะเป็นผู้อนุญาตว่าทรัพย์สินประเภทใดที่สามารถนำมาระดมทุนได้ หากมีการเลิกกิจการหรือล้มละลาย ผู้ถือโทเคนจะมีสิทธิตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย(White Paper)นักลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของWhite paper อย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจในการระดมทุนและความน่าเชื่อถือของผู้ระดมทุน

“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

จึงครอบคลุมธุรกิจ3 กลุ่ม ได้แก่ นายหน้าซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล(ICO Portal)และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล(ICO) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล(Exchange) ตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

การลงทุนทรัพย์สินดิจิทัลมีความเสี่ยงหรือได้ผลกำไรมากแค่ไหน?

คำตอบ คือ ไม่มีใครรู้ การลดความเสียงที่แท้จริง คือ ความรอบคอบ รอบรู้ และไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่ว่าจะมีสมรภูมิเดือดสักแค่ไหนก็ตาม ความรอบรู้ และการลงทุนอย่างมีวินัย คือ การลดความเสี่ยงและยังให้ชีวิตอยู่รอด ไม่ว่าผลกำไรของตลาดจะขึ้นลงในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็สามารถรอผลกำไรที่ดีทีสุดได้อย่างแน่นอน

สินทรัพย์ดิจิทัลเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่?

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างงดงาม ย่อมดึงดูดนักลงทุนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์ให้แน่ใจเพื่อเข้าใจการลงทุนให้มากขึ้นเหมาะกับสไตล์การลงทุนในทุกรูปแบบเพราะนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

  • บทวิเคราะห์
  • ชื่อสกุลเงินดิจิทัล
  • จำนวนการซื้อขาย
  • เรทราคา คือ ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่อวัน
  • ค่าธรรมเนียม

ความผันผวนของตลาดมีปัจจัยใดบ้าง

ข่าวสาร มูลค่าของทรัพย์สิน หรือไอเดียโครงการที่ไม่มีความแน่นอนไม่เหมาะสม การลงทุนบางโครงการจึงมีความเสี่ยง สร้างความผันผวนของราคาทรัพย์สินดิจิทัลให้มีราคาสูง หรือต่ำ ไม่แน่นอน เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่ การลงทุน การลงทุนกับทรัพย์สินดิจิทัล อาจต้องใช้เวลา เมื่อลงทุนไปแล้วต้องมีการติดตาม เพราะการซื้อขายแต่ละวันมีความผันผวน

ทำความเข้าใจก่อนลงทุน เมื่อ “ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง” ใช่หรือไม่ เพื่อความรอบคอบและรอบรู้ การรู้รอบด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสินทรัพย์แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกัน การลงทุนอาจถูกหลอกหากไม่ใช่บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ส.ต. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นไม่สามารถเรียกร้องได้จากใคร