การดูกราฟ Forex ดูเป็นเห็นทางรวย

831

การดูกราฟ Forex ดูเป็นเห็นทางรวย

ถ้าคิดจะเป็นเทรดเดอร์ สิ่งที่แรกที่จะต้องทำเป็นนั่นก็คือการดูกราฟ Forex เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้ที่จะทำเงินในตลาด Forex เพราะการอ่านกราฟ เสมือนเป็นภาษาสากลของนักลงทุน เพราะไม่ว่าตลาดทุนไหน ๆ ก็จะมีวิธีดูที่คลาย ๆ กัน จะแตกต่างกันก็เพียงนิสัยของกราฟเท่านั้น
ก่อนอื่นขอเล่าให้เข้าใจง่าย ๆ ก่อนว่า จริง ๆ แล้ว กราฟคืออะไร? มีความเป็นมาอย่างไร? การดูกราฟ Forex ในหลายปีก่อน จะต้องบันทึกใส่กระดาษเท่านั้น โดยจะอาศัยราคาปิดของกราฟเป็นการบันทึกตามช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อดูแนวโน้มของราคา และดูว่าราคาจะมีทิศทางต่อไปอย่างไร
ต่อมาในยุคที่คอมพิวเตอร์เข้ามาอย่างแพร่หลาย จึงมีการพัฒนาใช้กราฟที่สามารถเคลื่อนที่และบันทึกราคาได้โดยอัตโนมัติ โดยกราฟแบบแรกจะใช้ราคาปิดเท่านั้นหรือที่เรียกว่ากราฟลายเส้น แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เพราะกราฟลายเส้นไม่สามารถบอกข้อมูลได้เท่าที่ควร

กราฟอีกประเภทหนึ่งนั่นคือ บาร์ชาร์ต กราฟประเภทนี้สามารถบอกได้ทั้งราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และกราฟอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่ง คือกราฟแท่งเทียน ที่สามารถบอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทั้งราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ทั้งความแรงของกราฟ โดยกราฟแท่งเทียนนี้ถูกคิดค้นโดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่น
โดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่น ได้ทำการบันทึกราคาข้าวในรูปแบบกราฟแท่งเทียน เพื่อดูราคาข้าวเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ค้นพบคือ รูปแบบแท่งเทียนที่มีลักษณะซ้ำ ๆ ทั้งยังสามารถคาดการณ์ราคาข้าวในยุคนั้นได้อย่างแม่นยำ ถึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในสายเทคนิค จะนิยมใช้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมของราคาหรือแท่งเทียน จะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ จึงมีการบันทึกรูปแบบต่าง ๆ ไว้เขียนเป็นตำรา และถ้าสามารถอ่านกราฟแท่งเทียนได้ ก็จะสามารถลงทุนอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่ใช้กราฟแท่งเทียน
การดูกราฟ Forex นอกจากจะดูกราฟแท่งเทียนที่เป็นเสมือนการบันทึกการเคลื่อนไหวของราคาแล้ว โดยทั่วไปส่วนใหญ่คนที่ใช้โปรแกรม MT-4 ในการเทรด จะเห็นได้ว่าขอบล่างของกราฟจากซ้ายไปขวา ตรงนี้จะบอกถึงช่วงเวลา ส่วนทางด้านขวามือจากบนลงล่างในส่วนตรงนี้จะบอกถึงระดับของราคาของค่าเงินต่าง ๆ
จะเห็นได้ว่าการดูกราฟ Forex เพียงหนึ่งกราฟ สามารถบอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการเทรดได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา ระดับราคา ราคาเปิด ราคาปิดของช่วงเวลานั้น ๆ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ๆ พร้อมทั้งแท่งเทียนที่สามารถบอกได้ถึงความแรงของกราฟ และรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวต่าง ๆ ที่มีการบันทึกเอาไว้
ในแต่ล่ะช่วงเวลาในการดูกราฟ Forex ก็จะมีนัยสำคัญที่แตกต่างกันในแต่ละ Time Frame เพราะในตลาด Forex จะมีทั้งเทรดเดอร์ที่เทรดระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้ง AI และ EA ดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรมองหาแนวโน้ม หรือมุมมองของผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาด

การดูกราฟ Forex สิ่งที่จะสามารถบอกได้ถึงมุมมองของผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาดนั้นได้ก็คือ Time Frame ใหญ่ เช่น H4 ขึ้นไป ที่จะสามารถบอกได้ถึงแนวโน้มรายสัปดาห์ขึ้นไป เพราะการเข้าเทรดทางเดียวกันกับแนวโน้มใหญ่ แม้จะไม่สามารถเข้าในจุดที่ดีที่สุดได้ก็มีโอกาสที่จะบวกได้ เพราะเทรดตามผู้คนส่วนใหญ่ในตลาดนั่นเอง
การดูกราฟ Forex แม้ว่าจะสามารถบอกได้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการเทรด โดยการดูอดีตเพื่อคาดการณ์อนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่กราฟไม่สามารถบอกได้นั่นก็คือ ข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่มีผลทำให้เกิดการผันผวนของกราฟ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะกราฟก็จะกลับเป็นไปตามมุมมองของผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ดังเดิม
นอกจากนี้การดูกราฟ Forex นักลงทุนต่างมีทฤษฎีต่าง ๆ จากแนวคิดและความเชื่อของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเทรดในอดีต นำมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นแนวโน้ม หรือความน่าจะเป็นของราคา เช่น กราฟแท่งเทียน พ่อค้าชาวญี่ปุ่นได้ทำการบันทึกรูปแบบการกลับตัวเอาไว้ ถ้าเกิดรูปแบบนั้น ๆ ขึ้นอีก ก็จะมีโอกาสกลับตัวมากถึง 70-80 % หรือถ้ากราฟเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแล้วทะลุกรอบไปทางใดทางหนึ่ง มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางนั้น ๆ ต่อเนื่องไปอีก

การดูกราฟ Forex ยังมีทฤษฎีอีกมากมายที่จะใช้นำมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ การเคลื่อนที่ของราคา อีกทั้งยังมีการสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาอีกหลายตัว ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กราฟให้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูเทรนด์ วัดความแกว่งของราคา ชี้จุดที่มีการซื้อขายมากเกินไป
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้สามารถตัดสินใจในการเข้าเทรดได้ เพียงแค่สามารถอ่านกราฟได้ ดูกราฟเป็น ไม่ว่าตลาดอะไรบนโลกใบนี้ที่ใช้กราฟทางเทคนิค เพียงศึกษานิสัยของสินค้าประเภทนั้น ๆ ก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มของราคา หาจุดเข้าทำกำไรได้อย่างแน่นอน